Πέντε Βασικά Μαθήματα Εσπεράντο

Διαβάζοντας αυτά τα βασικά μαθήματα και κάνοντας τις ασκήσεις, θα μπορείς σύντομα να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τη δομή της γλώσσας. Κατέβάσε το αρχείο.