Εσπεράντο και εργασία: Μια σχέση πάθους

Η μεν Εσπεράντο μπορεί να προσφέρει στον κόσμο των εργαζομένων ένα άριστο μέσο υπερεθνικής επικοινωνίας, έκφρασης και αυτοτελούς πνευματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης. Το δε παγκόσμιο εργασιακό δυναμικό μπορεί να εμπλουτίσει την Εσπεράντο με μια πολυπληθή, πολύχρωμη και δυναμική δέσμη Ενώσεων, υποστηρικτών και ενθερμων οπαδών που θα μεταλαμπαδεύουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Andreas Zervas

Η σχέση του παγκόσμιου εργατικού κινήματος με την Εσπεράντο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια σχέση πάθους.

Από τη φύση της η Εσπεράντο μπορεί να προσφέρει στην διεθνή εργατική τάξη έναν κοινό γλωσσικό υπόβαθρο, με το οποίο οι εργαζόμενοι από διάφορες χώρες και πολιτισμούς να μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα, να συζητήσουν προβλήματα, να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές, να συντονίσουν τον αγώνα τους σε μαζικές υπερεθνικές δράσεις και διεκδικήσεις.

Από την αρχή της εμφάνισης της, η Εσπεράντο αναγνωρίστηκε από αρκετούς εργασιακούς κύκλους σαν μια νέα ευκαιρία για την επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα εργατικά και συντεχνιακά κινήματα, και εξ αυτού έγινε ένα σημαντικό εργαλείο για το συντονισμό, σε υπερεθνικό επίπεδο, των δράσεων και διεκδικήσεων των εργαζομένων και των συντεχνιακών οργανώσεων διαφόρων εθνικών ομάδων.

Η Εσπεράντο πραγματικά προσφέρει στην εργατική τάξη ένα ειδικό μέσο ευθείας διεθνούς επικοινωνίας και έκφρασης. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε συχνά σαν γλώσσα επικοινωνίας σε Συνέδρια, Διακηρύξεις, Εκδηλώσεις και γενικά ως μέσο ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των εργατικών κινημάτων διαφόρων χωρών. Αυτή η πρακτική αναμφισβήτητα συνέβαλε στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα σε εργαζομένους προερχόμενους από διάφορες κρατικές οντότητες, αλλά και στην κοινή προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από χώρα σε χώρα.

Επειδή η Εσπεράντο αντιπροσωπεύει αξίες όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από την εθνική ταυτότητα ή κοινωνική θέση, ιδέες που είναι επίσης σημαντικές για τους εργαζόμενους, αυτό την καθιστά μια γλώσσα που συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συνεργασία ανθρώπων με κοινούς στόχους.

Δεν είναι τυχαίο που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς όλες αυτές οι Ειδικές Εσπεραντικές Ενώσεις και Σύλλογοι, προερχόμενες από κοινωνικές ομάδες με συναφή κοσμοθεωρία, επάγγελμα, χόμπι, επιστημονική ιδιότητα, οικολογικές ανησυχίες κλπ. Σημαντικά παραδείγματα που αξίζει να αναφερθούν είναι τα παρακάτω:

Επίσης είναι ατέλειωτος ο κατάλογος Ενώσεων ομάδων κοινών ενδιαφερόντων όπως:

  • Παγκόσμιες Επιστημονικές Εσπεραντικές Ενώσεις (γιατρών, μαθηματικών, φυσικών, βιολόγων, αστρονομίας, οικολογίας, οικονομολόγων, πληροφορικής κλπ),

  • Παγκόσμιες Εσπεραντικές Ενώσεις Τέχνης και Αθλητισμού (ηθοποιών, καλλιτεχνών, μουσικών, συλλεκτών, αθλητών κλπ),

  • Παγκόσμιες Εσπεραντικές Ενώσεις Θρησκειών κα.

Η σχέση των ειδικών αυτών ενώσεων με τη γλώσσα Εσπεράντο και το εσπεραντικό κίνημα ποικίλει. Κάποιες από αυτές τις ενώσες έχουν, μεταξύ των σκοπών της ίδρυσης τους, τη διάδοση της Εσπεράντο και την ισχυροποίηση του Εσπεραντικού Κινήματος, ενώ άλλες απλώς χρησιμοποιούν την Εσπεράντο σαν όχημα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη τους.

Πέραν των δυνατοτήτων της διεθνούς επικοινωνίας, η Εσπεράντο μπορεί να συμβάλει επίσης στην πνευματική εξέλιξη και επιμόρφωση των εργαζομένων. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία όπου συνήθως η εργατική τάξη είναι αυτή που βιώνει, αναλογικά, τις περισσότερες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, η Εσπεράντο μπορεί να παρέχει έναν δυναμικό τρόπο απεγκλωβισμού από τους γλωσσικούς περιορισμούς, δίνοντας έτσι άμεση πρόσβαση στους εργαζόμενους σε πλούσια λογοτεχνικά, ποιητικά και πνευματικά έργα της παγκόσμιας διανόησης. Μέσα από τον τεράστιο όγκο μεταφρασμένων βιβλίων που διατίθενται από συλλογή της, η Εσπεράντο μπορεί να προσφέρει ενημέρωση και επιμόρφωση με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Συνολικά, η Εσπεράντο και η εργατική τάξη συνδέονται άρρηκτα μέσω της ιστορίας και των αξιών που διέπουν αμφότερες. Η μεν Εσπεράντο μπορεί να προσφέρει στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα ένα άριστο μέσο υπερεθνικής επικοινωνίας, έκφρασης και αυτοτελούς πνευματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης. Η δε εργατική τάξη από την άλλη μπορεί να προσφέρει στην Εσπεράντο μια πολυπληθή, πολύχρωμη και δυναμική κοινωνική ομάδα ενώσεων, υποστηρικτών και ενθερμων οπαδών που θα μεταλαμπαδεύουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.